Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties betreffende uw (beoogde) school? Het overkoepelende bestuursbureau van de Stichting Obase kan geen vragen van ouders/verzorgers beantwoorden op schoolniveau. De leerkracht van uw kind(eren) kan in veel gevallen uw vraag beantwoorden. Kan de leerkracht u niet verder helpen? Neem dan contact op met de desbetreffende directeur van de school. Als ook dat niet afdoende is, kunt u uw vraag of suggestie neerleggen bij de Medezeggenschapsraad (MR) van uw school. Contactgegevens van alle scholen vindt u op de pagina Scholen.

Obase staat altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs. Ziet u mogelijkheden voor een samenwerking met Obase? Neem dan contact op met het bestuursbureau:

Stichting Obase
Industrieweg 32
4301 RS Zierikzee
Telefoon 0111 418888

Postbus 91
4300 AB Zierikzee

info@obase.nl

Routebeschrijving bestuurskantoor stichting Obase

 

 Wholesale Jerseys Free Shipping