Op OBS De Meerpaal wordt er vanaf groep 1 Engels gegeven. De leerkrachten reserveren voor elke groep tenminste 60 minuten (bovenbouw groepen 1 uur en 45 minuten) per week voor Engelstalige activiteiten. De Meerpaal is in het bezit van een landelijk gestandaardiseerd keurmerk VVTO (vroeg vreemde talen onderwijs) , in ons geval het kwaliteitskeurmerk van Early Bird. Meer informatie over Early Bird kunt u vinden op www.earlybirdie.nl

Jonge kinderen leren volgens de op de Meerpaal gehanteerde methode van Early Bird spelenderwijs de Engelse taal. Halverwege groep 4 wordt er een begin gemaakt met lezen en schrijven in het Engels. In de hogere groepen worden naast de methode Engels ook wereldoriëntatie, muziek of andere vakken in het Engels aangeboden, om de relatie tussen taal leren en taal gebruiken te versterken, volgens de CLIL (Content Learning Integrated Language) methode.

Internationalisering
Een goede beheersing van de Engelse taal is van steeds groter belang voor latere studie, beroep en in het maatschappelijk leven. Een belangrijke activiteit in de bovenbouw is in het Engels communiceren met scholen in het buitenland, die ook Engels als tweede taal op het rooster hebben. De Meerpaal heeft zich aangemeld bij E-Twinning, een internationaliseringsprogramma van het Europees Platform (EP-Nuffic) om zodoende internationale contacten te kunnen leggen en de vaardigheid in Engels te kunnen vergroten.

21e eeuwse vaardigheden
Door deze internationaliseringsactiviteiten leren de leerlingen op een speelse wijze over andere culturen en gebruiken. Engels spreken en cultuur uitwisselen met behulp van allerlei vormen van media zijn belangrijke 21e eeuwse vaardigheden die de Meerpaal graag wil helpen ontwikkelen.

 

logo-vvto        eb_logo_1200px_1346421887

 Wholesale Jerseys Free Shipping