Speciaal basisonderwijs vangt kinderen op die niet verder kunnen op de gewone basisschool. Leerlingen volgen een individueel programma en doen alle dingen die ze in een “gewone” basisschool ook doen. In heel veel opzichten is speciaal basisonderwijs niet anders dan de basisschool in de buurt. Wel krijgt elk kind de speciale zorg waar het behoefte aan heeft.

Het uitgangspunt is dat iedere leerling een uniek individu is, met zijn eigen manier van ontplooien. Dit betekent de maat vinden die bij leerlingen past zodat zij zich op een prettige manier, gemotiveerd, maximaal kunnen ontwikkelen. Maatwerk is bedoeld voor iedere leerling. Dat houdt in dat de school expliciet kijkt naar de manier waarop leerlingen de leerstof verwerken en de lesstof hierop afstemt: op weg naar zelfredzaamheid in de maatschappij.

Obase de Meie is op Schouwen-Duiveland de enige openbare basisschool voor Speciaal onderwijs. De Meie heeft specialisten in huis om kinderen, die extra zorg nodig hebben, verder te helpen in een omgeving waar normale eisen worden gesteld.

Geef een antwoord

 Wholesale Jerseys Free Shipping