In Nederland stelt de minister van OCW de data voor de zomervakanties vast. De overige vakanties zoals de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie mogen de scholen zelf bepalen. Goedkeuring of toestemming van de minister is daarvoor niet nodig. De minister geeft wel advies over de data van deze kleine vakanties.

Die adviesdata zijn zo gekozen, dat scholen zo veel mogelijk steeds na 7 of 8 weken les, een week vakantie geven.
De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over de vaststelling van de vakantiedata in de school. Daardoor kunnen ouders dus meer doen dan alleen naar de vakanties informeren.

Het advies van de minister wordt op regionaal niveau besproken. In Zeeland wordt dit besproken door de Stuurgroep Vakantiespreiding Zeeland.

De Stuurgroep vakantiespreiding Zeeland stelt voor de regio een advies op voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie.

Obase volgt in principe het advies van de Stuurgroep vakantiespreiding Zeeland.

Schooljaar 2021-2022

Zomervakantie 2021 ma   26-7 t/m 3-9-2021
Herfstvakantie ma   25-10 t/m 29-10-2021
Kerstvakantie ma  27-12 t/m 7-1-2022
Voorjaarsvakantie ma  28-2 t/m 4-3-2022
Goede Vrijdag * en Tweede Paasdag vr   15-4 t/m 18-4-2022
Meivakantie ma  25-4 t/m 6-5-2022
Hemelvaartsdag* en de vrijdag erna do  26-5 + 27-5
2e Pinksterdag ma 6-6-2022
Obase dag
Zomervakantie 2022 ma 25-7-2022 t/m 2-9-2022

Schooljaar 2022-2023

Zomervakantie 2022 ma  25-7 t/m 2-9-2022
Herfstvakantie ma  24-10 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie ma 26-12 t/m 6-1-2023
Voorjaarsvakantie ma 20-2 t/m 24-2-2023
Goede Vrijdag * en Tweede Paasdag vr  7-4-t/m 10-4-2023
Meivakantie ma 24-4 t/m 5-5-2023
Hemelvaartsdag* en de vrijdag erna do  18-5  + 19-5-2023
2e Pinksterdag ma 29-5-2023
Obase dag ?
Zomervakantie 2023 ma 17-7-2023 t/m 25-8-2023

1e schooldag 28-8-2023

* is geen verplichte vrije dag, kan worden ingezet als studiedag.

 Wholesale Jerseys Free Shipping