De Meie is een speciale school voor basisonderwijs. Op onze school vangen wij kinderen op die niet verder kunnen op de gewone basisschool. Leerlingen volgen hier een individueel programma en doen alle dingen die ze in een “gewone” basisschool ook doen. In heel veel opzichten zijn wij niet anders dan de basisschool in de buurt. Wel krijgt elk kind die speciale zorg waar het behoefte aan heeft.

Het is leuk om hier een opmerking van ouders te vermelden, die onze school bezocht hebben in het kader van de plaatsing van hun kind bij ons. Ze zijn rondgeleid en hebben even in alle groepen gekeken. Daarna zijn met hen de indrukken die zij hadden opgedaan besproken. Het eerste wat zij zeiden was: “Het is hier zo gewoon”. Deze opmerking wordt niet alleen door ouders gemaakt maar ook door collega’s vanuit het reguliere basisonderwijs. Ook merken zij op hoe normaal en sociaal de kinderen zich op de Meie gedragen. En dat is wat wij willen. Wij willen een school zijn, die specialisten in huis heeft om kinderen, die extra zorg nodig hebben, verder te helpen in een omgeving waar normale eisen worden gesteld. Dat moet ook.

Onze kinderen gaan indien mogelijk naar het reguliere Voorgezet Onderwijs. Natuurlijk begrijpen wij dat ouders hun kinderen het liefst naar een basisschool om de hoek willen zien gaan. Lukt dat echter niet dan zijn wij er voor uw kind.

Ga naar de website

Adresgegevens
Hatfieldpark 3, 4301 XC Zierikzee
Postbus 286, 4300 AG Zierikzee
0111-412762
demeie@obase.nl

Geef een antwoord

 Wholesale Jerseys Free Shipping