Samenwerkingsverband O3 heeft vanaf augustus 2014 de taak passend onderwijs te organiseren voor leerlingen in het primair onderwijs in de Oosterschelderegio.

O3 staat voor:

  • Onderwijs Ondersteuning Oosterschelderegio,
  • de samenwerking tussen 3 regio’s die voorheen apart werkten: Bevelanden, Tholen en Schouwen-Duiveland,
  • de samenwerking tussen 3 instituten die voorheen werkten met eigen regels en afspraken rond leerlingen: WSNS, REC 3 en REC 4.

Het samenwerkingsverband bestaat uit 19 schoolbesturen in de Oosterschelderegio die op ruim 100 locaties primair onderwijs verzorgen aan meer dan 11.000 leerlingen.

 Wholesale Jerseys Free Shipping