De Schoener is een openbare school waar alle leerlingen welkom zijn. Een ontmoetingsplaats van alle geloven, levensovertuigingen, culturen en rassen. Een uitgelezen kans om van en over elkaar te leren. De Schoener biedt deze kwaliteit door optimale kansen te creëren voor individuele kinderen om veel te leren op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Een belangrijke voorwaarde is een veilige omgeving die gekenmerkt wordt door duidelijke structuur en regelmaat. We geven dat vorm in nauwe samenwerking met de ouders.

We streven naar een goed pedagogisch klimaat waarbinnen kinderen vaardigheden kunnen ontwikkelen als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren. We leren kinderen zichzelf en anderen te respecteren; dat geldt zowel voor kinderen onderling als kinderen tegenover leerkrachten. We moedigen zelfstandig gedrag zo veel mogelijk aan. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij een belangrijk doel. Deze uitgangspunten vormen de basis van adaptief onderwijs: onderwijs dat rekening houdt met individuele verschillen.

2014-2015-De-Schoener

Ga naar de website

Adresgegevens
Schuitkade 2
Postbus 21
4318 ZG Brouwershaven
0111-691945
j.kunst@obase.nl

Geef een antwoord

 Wholesale Jerseys Free Shipping