Obase biedt hoogbegaafdheidsonderwijs op Schouwen-Duiveland. Deze onderwijsvorm geeft hooggetalenteerde kinderen tot twaalf jaar de kans zich te ontplooien in een uitdagende en stimulerende omgeving.

Wat is Hoogbegaafdheidsonderwijs?

Door hun ontwikkelingsvoorsprong komen hoogbegaafde kinderen vaak in een spagaat terecht. Intellectueel zijn zij hun klasgenoten ver vooruit, maar emotioneel gezien zijn het “gewone” kinderen die graag met andere kinderen willen spelen: thuis, op school en op straat.

Een breed onderzoek, in 2008 uitgevoerd door de Algemene Onderwijs Bond onder 2700 leerkrachten in het basisonderwijs, heeft uitgewezen dat vijf op de zes leerkrachten zich niet in staat achten hooggetalenteerdheid te herkennen en eenzelfde aantal geeft aan hoogbegaafde kinderen niet goed te kunnen begeleiden.

Het is een misvatting dat hoogbegaafde kinderen goed kunnen leren. Ze leren vanuit inzicht, eerst het geheel en vervolgens pas de verschillende delen waaruit het geheel bestaat. Automatiseren gaat bij veel hoogbegaafde kinderen moeizamer. Zij moeten dan ook leren ‘leren’. Gebeurt dat niet, dan gaan zij zich aanpassen aan het niveau en de manier van leren van hun groep (onderpresteren), vinden leren en school niet meer leuk, verliezen hun natuurlijke nieuwsgierigheid, gaan afwijkend gedrag vertonen en komen in een sociaal isolement. Een flink aantal krijgt psychosomatische klachten. Dat is niet alleen jammer voor de betrokken kinderen en hun ouders, maar ook voor onze maatschappij, die zich toch vooral tot een kenniseconomie aan het ontwikkelen is.

Regulier onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van gemiddelde leerlingen. Obase biedt binnen de muren van de openbare basisschool Binnen de Veste passend onderwijs voor kinderen met een hoog leervermogen. De methodiek en pedagogische aanpak zijn specifiek gericht op hoogbegaafde kinderen. Het lesprogramma bestaat uit zaken waarvan uw kind niet alleen direct, maar een leven lang plezier heeft.

Om deze kinderen, en mogelijk dus úw kind, te laten opbloeien én groeien, startte Obase in het schooljaar 2010-2011 op Binnen de Veste in Zierikzee met hoogbegaafdheidsonderwijs. Ook Pontes Pieter Zeeman denkt enthousiast mee over de wijze waarop het voortgezet onderwijs deze leerlingen een passend vervolg kan bieden.

Geef een antwoord

 Wholesale Jerseys Free Shipping