De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende medezeggenschapsraad voor alle scholen van Obase. Tijdens de vergaderingen van de GMR wordt gesproken over schooloverstijgende zaken, zoals personeel, financiën en strategische (beleids)zaken. De GMR is een overleg- en adviesorgaan, welke adviseert aan het bestuur.

De GMR vergadert zo’n 7 keer per schooljaar en zoveel meer als nodig. Voor de vergadering is een agenda die vooraf aan de leden en directeuren wordt gestuurd. Ook worden notulen gemaakt van de zaken die besproken zijn. Onderwerpen kunnen worden aangedragen door het bestuur, schooldirecteuren of via de MR.

De vergaderingen zijn openbaar. Indien u een vergadering als toehoorder bij wilt wonen is dit in de meeste gevallen mogelijk. Graag even vooraf aanmelden bij de secretaris via gmrsecretaris@obase.nl

 

Naam School Personeel/Ouder
Esther Horst(voorzitter) Stapelhof Oudergeleding
Mirella Stouten De Oosterburcht Oudergeleding
Mirella Stouten De Kirreweie Personeelsgeleding
Ton Schults Binnen de Veste/Vitruvio Personeelsgeleding
Tineke Stapel Theo Thijssen Personeelsgeleding
Michiel Bakker Duiveland Oudergeleding
Yvonne Laport De Meerpaal Personeelsgeleding
Vacant De Schoener Oudergeleding
Bram Bolle t Kofschip Oudergeleding
Isabel Landman Klimop Personeelsgeleding
Nicole Harsveldt De Meie  Personeelsgeleding

Geef een antwoord

 Wholesale Jerseys Free Shipping