Sinds kort is binnen de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) door alle besturen op Schouwen-Duiveland, de gemeente en de leerplichtambtenaar het eilandelijk beleid tot het aanvragen van extra verlof vastgesteld.
Op deze pagina vindt u de bijbehorende handreiking en het aanvraagformulier. Wij verzoeken u het formulier volledig in te vullen en bij de directeur van de school in te leveren.

Richtlijnen voor het aanvragen van vrijstelling tot geregeld schoolbezoek (extra verlof)

Aanvraagformulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek

 

 

 Wholesale Jerseys Free Shipping