Het Daltononderwijs gaat uit van drie beginselen:

  1. vrijheid
  2. zelfstandigheid
  3. samenwerking

Keuzevrijheid:
De leerling leert tijdens de taakuren, we noemen het ook wel zelfstandig werken, zijn/haar vrijheid te hanteren en te beheersen. Het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel is hierbij heel belangrijk. Zo wordt de leerling geleerd vrij te zijn in:

  • de keuze van de volgorde van de opdrachten
  • de samenwerking met andere leerlingen
  • de besteding en de verdeling van de tijd
  • het al dan niet raadplegen van hulpmiddelen
  • de keuze van de werkplek

Zelfstandigheid:
Dit principe sluit aan bij het gegeven dat kinderen actief, zelfontdekkend bezig willen zijn. De Daltonschool geeft ze daarvoor de ruimte. Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in. Zelf actief problemen oplossen leert kinderen zelfstandig nadenken en beter begrijpen. Hoe zelfstandiger een kind wordt, des te gemakkelijker zal het leren doordachte keuzes te maken.
Tijdens de taakuren leert de leerling zelfontdekkend zijn/haar opdracht te maken. De zelfstandigheid zal hierdoor vergroot worden. Het leerplezier zal toenemen. Ook zal het een positieve uitwerking hebben op het zelfvertrouwen en het zelfrespect.

Samenwerken:
In het dagelijks leven moet een mens samenwerken met allerlei mensen die hij niet altijd zelf heeft kunnen kiezen. Daarom is het van belang het samenwerken al op school te beginnen. In een Daltonschool leren de kinderen samen te werken. Samenwerken is niet alles van elkaar overschrijven, maar samen oplossingen zoeken. Samenwerken kan plaatsvinden op het gebied van rekenen, taal etc. maar ook tijdens keuzewerk. Ook deze werkzaamheden worden vermeld op de taakbrief met daarop enige keuzewerkjes. Keuzewerk wordt gedaan indien het kind met de normale taakwerkzaamheden klaar is.

Dalton Onderwijs op Schouwen-Duiveland wordt uitgedragen op OBS Binnen de Veste in Zierikzee en op OBS de Schoener in Brouwershaven.

Geef een antwoord

 Wholesale Jerseys Free Shipping