2022

Op deze pagina plaatsen we het nieuws over de coronacrisis. Alle stappen en maatregelen die zijn genomen en gevolg hebben voor ons onderwijs, staan hier per onderdeel (scholen, opvang, thuisonderwijs) toegelicht.

Nieuws 15 februari 2022

Minister Kuipers (VWS) kondigde in de persconferentie versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Ook in het onderwijs kunnen er de komende periode richtlijnen worden versoepeld. Basismaatregelen blijven nodig en ook het advies om regelmatig een zelftest te doen blijft gelden. Voor ons als scholen blijft het een uitdaging om deze tijd zonder al te veel uitval door te komen, we vragen hiervoor uw begrip.

Vanaf 18 februari:

 • Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt.
 • Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen cohortering op niveau van klas/groep meer).
 • Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes binnen de school kunnen worden losgelaten.
 • Ouders, verzorgers en andere externen mogen (met mondkapje en op 1,5 meter) weer in de school, ook zijn open dagen weer mogelijk.

Vanaf 25 februari:

 • Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel.
 • Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig om een mondkapje te dragen.
 • Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen blijft.Coronaregels in beeld

Nieuws 25 januari 2022

Goed nieuws vanuit de persconferentie van dinsdag 25 januari!  Hierin is aangekondigd dat het quarantaine beleid wijzigt. Vanaf 26 januari hoeven leerlingen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met een besmet persoon en geen klachten hebben. Wat betekent dit:

 • Leerlingen in het po en v(s)o blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.
 • Leerlingen in het po en v(s)o die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.
 • Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in quarantaine. Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.
 • Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel van een zelftest. Dringend advies voor leerlingen (vanaf groep 6) om dit twee keer per week te doen.
 • Omdat de quarantaineregels morgen al ingaan, mogen klassen die momenteel in quarantaine zitten vanwege de aanpassing van de regels meteen weer naar school. Per situatie is verschillend of dit organisatorisch haalbaar is, soms lukt dit bijvoorbeeld niet door ziekte van onderwijspersoneel.

Lees er alles over in dit artikel van de PO-raad.

Wij zijn naast dit ook blij met de andere versoepelingen van de maatregelen. Onze kinderen kunnen weer leuke dingen gaan doen, dit gunnen we ze zo!
Benieuwd wat weer kan? Check de voorwaarden van Coronaregels in beeld.

2021

Kijk hier voor alle actuele informatie van Rijksoverheid en de beslisboom bij klachten.

Nieuws 15 december 2021

U heeft gisteravond kunnen zien dat de scholen een week eerder sluiten. Hoe wij hier invulling aan gaan geven, hoort u via uw schooldirecteur.  Ook als u noodopvang nodig heeft, neemt u contact met hen op. Meer informatie? Lees hier het nieuws van de laatste persconferentie, dinsdag 14 december.

 

 

 

COVID-19, de meest gestelde vragen en antwoorden
30 november 2021, aangepast 2 december 2021
Bron: Rijksoverheid

Waarom blijven de scholen open?
Voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren is het van groot belang dat zij fysiek naar school kunnen blijven gaan. Zeker voor leerlingen in een kwetsbare positie is dat cruciaal.

Wat zijn de aanvullende maatregelen per 28 november voor de scholen?
Aan scholen is eerder al dringend geadviseerd om de basisregels na te leven en activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven. De volgende aanvullende maatregelen zijn ingevoerd:

Mondkapje
Er geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing in en rond de school (zoals trappenhuis, aula/kantine, wc en gangen)  voor het personeel. Leerlingen van groepen 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd om bij verplaatsing een mondkapje te dragen. Leerlingen en medewerkers hoeven geen mond-neusmasker te dragen, als zij zich op een vaste zit- of staanplaats bevinden. Gaat uw kind met leerlingenvervoer dan is een masker voor kinderen van groep 6,7 en 8 verplicht. Uitzonderingen op medische gronden worden afgestemd met de school.

Testen
Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen het advies om tweemaal in de week preventief te testen. Dit geldt ook voor het speciaal onderwijs. Ook  al het onderwijspersoneel test zichzelf preventief, ook als zij gevaccineerd zijn.

Thuis blijven
Kinderen in de basisschoolleeftijd met milde klachten, blijven thuis en doen een zelftest. Bij een positieve uitslag van deze thuistest gaan zij door naar de GGD.  Dit is besloten in verband met de drukte bij de GGD. Lees ook het artikel op NU.nl
Er is sprake van een aanscherping van het snottebellenbeleid, alleen 0 – 4-jarigen zijn nog uitgezonderd.

Uitzondering
Kinderen hoeven niet thuis te blijven bij bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid).

Spreiding van kinderen
Scholen hanteren gespreide pauzes.
Scholen passen looproutes aan tot éénrichtingsverkeer
Kinderen komen en gaan zoveel mogelijk zelf naar school en huis. Leerlingen die niet alleen naar school kunnen, worden door maximaal één persoon gebracht.

De basisregels blijven belangrijk
Het is voor het verantwoord open kunnen houden van het onderwijs ontzettend belangrijk dat basismaatregelen goed worden nageleefd. Dat betekent dus: handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog, goed ventileren, geen handen schudden en elkaar de ruimte geven.

Hoe zit het met 1,5 meter afstand?
Voor het onderwijs geldt een uitzondering: onderwijspersoneel en leerlingen in en rond de school hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Voor de volwassenen (personeel, evt. aanwezige ouders/verzorgers, externen etc.) geldt het dringende advies om 1,5 meter afstand tot andere aanwezige volwassenen te houden.

Waar kan ik zelftesten bestellen?
Scholen ontvangen de testen voor hun leerlingen in groep 6, 7 en 8. Gezien de grote aantallen vraagt het tijd om dit proces in te richten. Hoe het precies in zijn werk zal gaan, werkt het
ministerie van OCW uit in overleg met het onderwijsveld. Scholen worden op korte termijn verder geïnformeerd over het proces, zij zullen vervolgens ouders/verzorgers verder inlichten.

Wanneer blijf ik of mijn kind thuis?
Bij klachten, zie hiervoor de beslisboom. Hierin staat bij welke klachten, welke stappen horen. Iedereen met klachten blijft thuis, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen. Krijgt u opnieuw klachten na een negatieve testuitslag? Blijf dan altijd thuis en laat u opnieuw testen.

Mogen kinderen met milde klachten naar school?
Nee, dat mag niet meer. Ook zij moeten thuis blijven en zich laten testen. Zij mogen niet naar de basisschool, het speciaal (basis) onderwijs of buitenschoolse kinderopvang voordat zij getest zijn en een negatief resultaat hebben.

Wat als ik al corona heb gehad?
Alleen personen die recent een corona-infectie hebben doorgemaakt (minder dan 8 weken na positieve test) hoeven niet te testen.

Wie moeten er in quarantaine?
Alle huisgenoten moeten in quarantaine als er iemand besmet is, of je nu beschermd bent of niet beschermd.

Wanneer ben je beschermd?
Als u meer dan 14 dagen geleden volledig gevaccineerd bent of in de afgelopen 6 maanden van corona bent hersteld.

Ik laat mijn kind niet testen, wanneer mag mijn kind weer naar school?
Als uw kind 24- uur klachten vrij is. Dit betekent dat er ook geen milde klachten meer zijn.

Wanneer kan ik uit quarantaine?
Als u zich 5 dagen na de testdatum van uw huisgenoot heeft laten testen bij de GGD en uw uitslag negatief is.

Wat betekenen de regels voor zorg-, sociaal emotionele begeleiding en ondersteuningsactiviteiten (zoals de schoolmaatschappelijk werkers, logopedisten, orthopedagogen en psychologen) in de school?
Als het niet mogelijk is om het op een alternatieve manier te organiseren, dan kan deze activiteit in de school plaatsvinden. Ook voor een dergelijke activiteit gelden de (aanvullende) maatregelen die op de locatie gelden.

Hoe moeten de school omgaan met vieringen, zoals Sinterklaas?
Het is toegestaan om sinterklaasactiviteiten te organiseren. De Sinterklaasviering, evenals Kerst, Pasen, musical en andere vieringen zijn in vrijwel alle gevallen onderdeel van het onderwijsprogramma met een belangrijke socialiserende functie. Geadviseerd wordt om dit alleen te organiseren in een groep/klas, dus er geen grootschalig schoolevenement van te maken. Ook voor een dergelijk activiteit gelden namelijk de maatregelen die op de locatie gelden.

Mogen ouders bij de vieringen zijn?
Nee, de vieringen vinden plaats zonder ouders/verzorgers als toeschouwer. De Sint zelf is wel welkom, maar dient zich aan de maatregelen te houden.

Mag een schoolbestuur dit beleid doorvoeren?
Ja, zolang het in lijn is met het overheid beleid en is afgestemd met de MR.

Mag een schoolbestuur afwijken van dit beleid?
Ja, zolang het in lijn is met het overheid beleid en is afgestemd met de MR. Het kan altijd voorkomen dat er enig vorm van maatwerk noodzakelijk of wenselijk is. Op welke wijze een school uitvoering geeft aan de adviezen betreft uiteindelijk schoolbeleid.


Nieuws 26 november 2021
In de media werd er de laatste dagen gespeculeerd over het sluiten van de scholen. Gelukkig heeft het OMT anders geadviseerd en is dit advies overgenomen door het kabinet: de scholen blijven open! In de persconferentie vanavond zijn een aantal aanvullende maatregelen genoemd, deze gaan 29 november in. U heeft van ons vandaag een brief ontvangen met deze aanvullingen.

Een kort overzicht op Rijksoverheid.nl:

 • Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar is open.
 • De basisscholen zijn open.
  • Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8, krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen met en zelftest op het coronavirus. Dit geldt ook voor medewerkers en leerlingen die beschermd zijn tegen corona. Scholen ontvangen hier binnenkort meer informatie over.
  • Leerlingen en medewerkers met klachten moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD. Dit geldt óók voor leerlingen met milde verkoudsheidsklachten.
  • Medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. Bijvoorbeeld in de gang. In de klas mag het mondkapje af. Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 geldt een dringend advies om een mondkapje buiten de klas te dragen.
 • De buitenschoolse opvang (bso) is open.
  Zijn er bepaalde maatregelen moeilijk voor uw kind? Geef dit dan aan bij uw leerkracht of directeur. We bekijken graag met u wat het beste bij u en uw kind past.We maken er iets van

  Deze laatste maand van het jaar staat voor samenzijn en plezier. Iets waaraan we nu gelukkig samen met de kinderen op school invulling kunnen geven. Het is misschien niet zoals we met elkaar hadden bedacht, maar we maken er iets van!

Nieuws 22 november 2021

We hadden gehoopt u dit schooljaar geen brief meer te hoeven sturen over corona. Helaas loopt dit anders. Het aantal besmettingen stijgt snel en de maatregelen zijn inmiddels door het kabinet aangescherpt. Hoewel de regels voor scholen-specifiek niet zijn gewijzigd, heeft de aanscherping toch een effect op ons beleid. We geven u graag mee: Wat kan er nu wel, en wat niet?

Weer even op een rij
Als Zeeuwse schoolbesturen (verenigd in de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland) zijn we in overleg met de GGD Zeeland en het ADRZ (ziekenhuis) tot een gezamenlijke koers gekomen.
We volgen de onderstaande richtlijnen tot aan de volgende persconferentie van 3 december 2021. Indien er eerder maatregelen voor het basisonderwijs worden aangekondigd, dan informeren we u zo snel mogelijk.

Ouders/verzorgers
– Houden met het brengen en halen van kinderen 1,5 m afstand.
– Houden ontmoetingen, als bijvoorbeeld oudergesprekken, zoveel als mogelijk digitaal.
– Beperken overige contacten met school tot beslist noodzakelijk.
– Komen alleen de school binnen indien strikt noodzakelijk en op uitnodiging van de school. We maken tot nader order geen gebruik van leesouders.
– Volgen bij klachten de meest recente beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Externen
– Worden in de school zoveel als mogelijk beperkt, tenzij zij deel uitmaken van het schoolaanbod. Het Sinterklaasfeest is onderdeel van dit aanbod. Sinterklaas is dus welkom.
– Worden bij binnenkomst om een gezondheidscheck gevraagd.
– Dragen een mondkapje als zij zich door school bewegen; in de groep of ruimte mag het af.
– Houden zich aan de hygiënemaatregelen van de school.
– Nemen bij noodzakelijk contact de 1,5 meter regel in acht.
– Volgen bij klachten de meest recente beslisboom 0 jaar t/m groep 8 

Personeel
– Draagt mondkapjes als zij zich door de school bewegen; in de groep of ruimte mag het af.
– Beperkt zich in fysiek contact met collega’s na lestijd. Zij pauzeren in het eigen lokaal.
– Zorgt voor voldoende ventilatie. Ramen en deuren open tijdens de pauzes.
– Vergadert zoveel mogelijk digitaal.
– Volgt bij klachten de meest recente beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Kinderen
– Wassen hun handen voor zij de klas ingaan, ook tussendoor bij terugkomst pauzes, toiletbezoek en andere momenten.
– Volgen bij klachten de meest recente beslisboom 0 jaar t/m groep 8 

Met elkaar, voor elkaar
Het is voor iedereen moeilijk om weer in dit stramien te komen. Dat begrijpen we heel goed. Toch vragen we u om begrip voor deze situatie. Als we ons met elkaar inzetten, kunnen we het oplopen van de besmettingen hopelijk minimaliseren. Ook hopen we de uitval van leerkrachten zoveel mogelijk te voorkomen. Onze focus ligt op het onderwijs aan uw kind(eren). Het doorgaan van de lessen staat voorop.

Kijk voor alle actuele informatie rondom het beleid voor scholen en opvang op Rijksoverheid – gezinnen met kinderen. Heeft uw kind klachten, doorloop dan de beslisboom 0 jaar t/m groep 8 en zie welke stappen u kunt ondernemen.

 

 Wholesale Jerseys Free Shipping