Met veel passie, lef en plezier wordt op de Obase scholen iedere dag gewerkt aan het ontwikkelen van kwaliteiten én talent van haar leerlingen! Obase is, als onderwijsorganisatie, een kwalitatieve, betrouwbare en solide stichting, die kinderen een goede basis voor hun ontwikkeling biedt. De Raad van Toezicht draagt hier aan bij door toezicht te houden op het bestuur, het strategisch beleid en de financiën. Ook het vervullen van de rol van sparringpartner voor de bestuurder is hierbij een belangrijke. De Raad laat zich daarom regelmatig informeren over wat er in en buiten de organisatie leeft, zodat op een betrokken en maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht wordt gehouden. Dit vraagt teamgevoel, scherpte ten opzichte van elkaar en de bestuurder én het denken in mogelijkheden. Op dit moment zijn er binnen de Raad van Toezicht twee vacante plaatsen.   Lees meer

Voor meer informatie over Stichting Obase:
– Koersplan
Statuten Obase
Toezichtkader Obase
Jaarrekening van Obase

 Wholesale Jerseys Free Shipping