Missie van de Schoener
De Schoener is een school waar kinderen in een veilige leeromgeving het vertrouwen krijgen om naast de cognitieve ontwikkeling, ook de persoonlijke ontwikkeling te laten groeien. Dit doen we door leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces, ook stimuleren we creativiteit en zelfstandigheid en betrekken we de leerling bij het inrichten van het onderwijsproces. Lees meer

 Wholesale Jerseys Free Shipping