Uit de artikelen die afgelopen dagen in de media verschenen zou u kunnen opmaken dat Radar en Obase onvoldoende initiatief nemen om tot elkaar te komen. Daarin wordt bovendien gesuggereerd de regioschool in Burgh-Haamstede te realiseren; niet conform het vastgestelde Integrale HuisvestingsPlan (IHP) of de visie van de beide schoolbesturen.

Radar en Obase zijn dan ook verrast door de ophef in de media. Volgens de schoolbesturen een vreemd moment voor vragen nu zij zich liever richten op de laatste stap in het proces: het draagvlakonderzoek.

Hieronder leest u onze gezamenlijke verklaring zoals die op maandag 5 november 2018 aan de raadsfracties en de lokale media is verzonden..

 

Eén school voor iedereen, dat beslis je niet zomaar

Radar en Obase vertellen over de nieuwe regioschool op Schouwen

Regioschool is de term die wordt gebruikt voor de school waar straks de kinderen van Schouwen naar toe gaan. Een locatie waar scholen, kinderopvang en kindvoorzieningen samenwerken en elkaar ontmoeten. Dit biedt heel veel voordelen: een mooi, nieuw fris gebouw, alle ruimte voor ontwikkeling, de laatste snufjes, kennisdeling en natuurlijk veel leren van elkaar. Iedereen is nieuwsgierig naar de nieuwe school met kinderopvang en dan vooral naar waar deze komt te staan.

Ewald de Keijzer, directeur-bestuurder Obase: “Het wordt een bijzondere plek. Anders dan anders. En juist daarom, gaan we niet over één nacht ijs. We kijken samen met de gemeente naar voordehand liggende locaties als de kernen, maar zien ook mogelijkheden daarbuiten. Eén plek waar dit allemaal kan.”

Meer dan de school alleen
De keuze van de plek is van meer factoren afhankelijk dan alleen het aantal leerlingen. De keuze gaat ook over afstanden. Hemelsbreed meten, is te kort door de bocht, het gaat om logische routes. Wat vinden ouders fijn, hoe rijden zij? De keuze gaat over vertrouwdheid. Waar voelen kinderen zich veilig? Een nieuwe school op een open terrein? Een groene omgeving? Waar voelen zij zich snel thuis? Het gaat ook over het sociale netwerk. Waar ga je sporten of naar muziekles? Waar wonen vriendjes en vriendinnetjes? Hoe en waar spreken ze af? Kortom de keuze is meer dan de school alleen.

Clemens Pronk, algemeen directeur Radar: “Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat de scholen hier een goede beslissing in nemen, niet geleid door geluiden van buitenaf, maar met visie voor de toekomst van je kind.”

Schoolbesturen trekken gezamenlijk op
De schoolbesturen van Obase en Radar zien uit naar de invulling van hun nieuwe locatie. Bij een proces als dit, gaat het volgens hen niet alleen om het kiezen van een geschikte plek, maar vooral ook over de inhoud daarvan. Het gebouw moet toekomstgericht en innovatief onderwijs mogelijk maken. Een samenwerking als deze is uniek te noemen en biedt veel mogelijkheden. Kansen die ze graag samen aanpakken.

Ewald de Keijzer: “Deze nieuwe school is echt voor iedereen, dit voel je in de samenwerking met alle betrokken partners (red: schoolbesturen, Kibeo, gemeente), alle neuzen staan dezelfde kant op. Het gaat om de kinderen. Het is zo fijn dat die kleintjes zo door kunnen stromen naar hun nieuwe school, alles op één vertrouwde plek.”

Samenwerking al jaren intensief
Obase en Radar hebben een gedeelde visie over ‘de regioschool’ en hebben goede ervaringen in samenwerken. Zo hebben zij samen het Taalexpertisecentrum in Zierikzee opgericht. Ook op het gebied van schoolbegeleiding, ICT, opleiden in de school, weerbaarheidstrainingen (Kanjer) en onderhoud werken ze intensief samen.

Clemens Pronk: ”Het feit dat we niet zijn gefuseerd, heeft geen enkel negatief effect gehad op onze samenwerking. Sterker nog: we doen meer samen dan ooit tevoren. De sfeer is zeer goed en constructief te noemen.”

De schoolbesturen zijn tot op heden tevreden over de rol van de gemeente in dit proces. Met elkaar zijn de partijen volop bezig met de nieuwe regioschool, alle opties worden zorgvuldig afgewogen.

 Wholesale Jerseys Free Shipping