Na een zomer vol buitenleven, heeft nu de herfst zijn intrede gedaan en trekken we meer naar binnen. Een situatie waarin, zeker nu de pandemie nog niet voorbij is, een goede ventilatie belangrijk is. Waar gaat, zetten we ramen en deuren open. Frisse lucht is altijd goed. Om ervoor te zorgen dat er ook in de winterperiode voldoende ventilatie is, heeft Obase een erkend bureau de voorzieningen van de verschillende schoolgebouwen laten onderzoeken. Bestuurder, Ewald de Keijzer: “Met alle berichtgeving rondom het belang van goede ventilatie was het voor ons vanzelfsprekend om per gebouw te kijken naar het aanwezige systeem en de mogelijkheden tot verbetering. Alles voor de veiligheid van leerlingen en leerkrachten.”

Bij gebouwen of ruimten waar natuurlijke ventilatie is toegepast, zijn de doorlaat oppervlakten gecontroleerd van de ventilatievoorzieningen en is er gekeken of zij voldoen aan de normen van het bouwbesluit. Bij gebouwen of ruimten met mechanische ventilatie is gekeken of dit voldoende is voor de ruimte en of de apparatuur goed werkt. Alle ouders en medewerkers zijn geïnformeerd over de situatie op hun school.

De Keijzer: “Als eerste zorgen we ervoor dat alles goed werkt, dit betekent dat we waar nodig ventilatieroosters schoonmaken en vastzittende ramen weer bruikbaar maken. Op een enkele school moet extra ventilatie worden aangebracht. Gelukkig komt dit niet veel voor. We volgen het advies op dat is gegeven door het bureau dat de ventilatievoorzieningen heeft onderzocht en dat vanuit het RIVM wordt gegeven. Het op orde zijn van de ventilatie is voor ons net als de andere maatregelen die we volgen, onderdeel van het geheel. We doen het samen!”

 Wholesale Jerseys Free Shipping