De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende medezeggenschapsraad voor alle scholen van Obase. Tijdens de vergaderingen van de GMR wordt gesproken over schooloverstijgende zaken, zoals personeel, financiën en strategische (beleids)zaken. De GMR is een overleg- en adviesorgaan, welke adviseert aan het bestuur.

De GMR vergadert zo’n 7 keer per schooljaar en zoveel meer als nodig. Voor de vergadering is een agenda die vooraf aan de leden en directeuren wordt gestuurd. Ook worden notulen gemaakt van de zaken die besproken zijn. Onderwerpen kunnen worden aangedragen door het bestuur, schooldirecteuren of via de MR.

De vergaderingen zijn openbaar. Indien u een vergadering als toehoorder bij wilt wonen is dit in de meeste gevallen mogelijk. Graag even vooraf aanmelden bij de secretaris via [email protected]

 

Naam School Personeel/Ouder
Daphne Herinckx
(voorzitter)
De Klimop Oudergeleding
Mirella Stouten De Oosterburcht Oudergeleding
Mirella Stouten De Kirreweie Personeelsgeleding
Ton Schults Binnen de Veste/Vitruvio Personeelsgeleding
Tineke Stapel Theo Thijssen Personeelsgeleding
Ellen Boot Duiveland Personeelsgeleding
Linda de Bruine De Meerpaal Oudergeleding
Vacant De Schoener Personeelsgeleding
Bram Bolle t Kofschip Oudergeleding
Esther Horst
(secretaris)
Stapelhof Oudergeleding
Axel de Koning De Meie Oudergeleding
Nicole Harsveldt De Meie vervanger oudergeleding
     

Geef een reactie

 Wholesale Jerseys Free Shipping